คณะนิติศาสตร์ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 16 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 9 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 16 มี.ค.61
(อ่าน 326)

  หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 16 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะนิติศาสตร์ จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 16 รายการ

กำหนดการขาย : 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูรายการครุภัณฑ์ได้ที่ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 0 7432 7600 ต่อ 8706

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready