มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภายใต้โครงการ Young Smart TSU
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 30 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 18 เม.ย.61
(อ่าน 2475)

  หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภายใต้โครงการ Young Smart TSU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
2. กำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่เบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. กรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 1.1 และ 1.2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก
 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ 3 คณะได้ที่
1.คณะวิทยาศาสตร์  Link  https://goo.gl/yVWNr9
2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Link https://goo.gl/WwMQMy
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ Link  https://goo.gl/eUe3du

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready