ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 9 เม.ย.61 หมดอายุข่าว 2 พ.ค.61
(อ่าน 434)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป"  ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม C206  ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุม IT201 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทรศัพท์ (ภายใน) 7103

  รายละเอียด 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready