ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ฉบับที่ 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 4 เม.ย.61 หมดอายุข่าว 23 เม.ย.61
(อ่าน 387)

  หัวข้อข่าว : ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ฉบับที่ 3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศ

ประกาศฉบับเดิม
- ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์แและพนักงาน 
- ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์แและพนักงาน (ฉบับที่ 2)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready