ประกาศรับสมัครให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 9 ก.ค.61
(อ่าน 1976)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จึงออกประกาศเปิดให้บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป ขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าว

กำหนดยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอใช้พื้นที่ : 17 เมษายน  - 9 กรกฎาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ ห้องสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ชั้น 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (SC1) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (SC1) ในวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7460 9605   0 7460 9600 ต่อ 3106  3107  หรือดาวน์โหลดใบสมัครและข้อกำหนดเงื่อนไขการขอใช้พื้นที่แต่ละโซนได้ที่ www.tsu.ac.th   www.pt.tsu.ac.th   www.tcd.tsu.ac.th

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready