ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 24 พ.ค.61
(อ่าน 457)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready