ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 11 มิ.ย.61
(อ่าน 218)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้มีโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ฟิวชันในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สถาบันพลาสมาฟิสิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,840,284 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready