ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 28 พ.ค.61
(อ่าน 223)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก 

ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,000.00 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองประกาศโดยวิธีคัดเลือก : 22 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดเปิดซองของประกาศโดยวิธีคัดเลือก : 23 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอแนวความคิดของงานจ้าง : 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น.

กำหนดเสนอแนวความคิดของงานจ้างตามลำดับการยื่นข้อเสนอ : 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7600 ต่อ 7422 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsu.ac.th


  รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready