คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 15 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 7 มิ.ย.61
(อ่าน 605)

  หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (รับสมัคร 27 เมษายน - 7 มิถุนายน 61) ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 
ระดับ ปริญญาโท (เรียนที่พัทลุง)
- วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
- วท.ม.เคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
- วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
- วท.ม.เคมี ภาคพิเศษ แผน ข
- วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก1
- วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
- วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
- วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ แผน ข
- วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 2
- วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แผน ข
 
ระดับ ปริญญาโท (เรียนที่สงขลา)
- วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคปกติ แผน ก แบบ ก2
- วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2
 
ระดับ ปริญญาเอก (เรียนที่พัทลุง)
- ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 1.1 
- ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.1 
- ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ แบบ 2.2
 
ผู้สนใจ : ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready