ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 16 พ.ค.61 หมดอายุข่าว 21 พ.ค.61
(อ่าน 1339)

  หัวข้อข่าว : ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 หากเลยกำหนดดังกล่าวนิสิตที่ไม่ได้ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาได้

ระบบประเมินการเรียนการสอน 
http://asm.tsu.ac.th

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready