คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 15 ส.ค.61
(อ่าน 550)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ ตลอดจนเปิดโอกาสการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 1511

 หนังสือเชิญ
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready