คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ ภูมิใจ ไทยแลนด์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 9 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 21 ก.ค.61
(อ่าน 910)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ ภูมิใจ ไทยแลนด์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนในภาคใต้ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นั้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" ดังนี้

 กำหนดการ

 ระดับอนุบาล

 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะ


หมายเหตุ

1. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน..หากมีข้อผิดพลาดให้ติดต่อกลับมาได้ที่ หมายเลข 074-317619 โดยด่วน
2. ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน"จดจำลำดับที่ของโรงเรียน"และให้แจ้ง ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขัน.. ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready