ฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 10 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 10 ส.ค.61
(อ่าน 152)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายนิติการ ได้มีการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,850 บาท (สี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready