ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 25 ก.ค.61
(อ่าน 306)

  หัวข้อข่าว : ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดระยะเวลาให้เช่าพื้นที่ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)  ดังนี้

1. ศูนย์อาหาร 1  จำนวน 33 ร้าน คือ
    - ร้านข้าวแกง  จำนวน 4 ร้าน
    - ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 3 ร้าน
    - ร้านอาหารจานเดียวประเภท ก จำนวน 8 ร้าน
    - ร้านอาหารจานเดียวประเภท ข จำนวน 3 ร้าน
    - ร้านอาหารจานเดียวประเภท ค จำนวน1 ร้าน
    - ร้านเครื่องดื่ม จำนวน 7 ร้าน
    - ร้านผลไม้และร้านอาหารว่าง จำนวน 7 ร้าน

2. ศูนย์อาหาร 2 จำนวน 4 ร้าน คือ
    - ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านอาหารจานเดียวประเภท ก จำนวน 1 ร้าน
    - ร้านอาหารว่าง (ซุ้มรถเข็น) จำนวน 2 ร้าน


กำหนดชี้สถานที่และยื่นใบสมัคร : 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

กำหนดพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น : 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น : 20 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th

ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอรายการอาหารหรือเครื่องดื่มพร้อมราคาและรูปภาพตัวอย่างอาหารหรือเครื่องดื่มทุกรายการ : 23 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหา : 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ห้องสำนักงานชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready