ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 127 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 10 ส.ค.61 หมดอายุข่าว 15 ส.ค.61
(อ่าน 347)

  หัวข้อข่าว : ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 127 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดำเนินการรจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 127 รายการ

กำหนดขอดูพัสดุ : 14 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ บริเวณอาคารพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดประมูลราคาขาย : 15 สิงหาคม 2561 โดยเริ่มประมูลราคาขายเวลา 09.00 - 09.15 น. ณ โรงยิมอาคารพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงชื่อเท่านั้น)

ผู้สนใจ : ลงชื่อและขอรับเอกสารเพื่อใช้ในการประมูลราคาขายได้ที่ สำนักงานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ชั้น 1 อาคารพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready