วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เปิดรับสมัครบุคลากร อาจารย์ ร่วมเสวนา เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการสนับสนุนผลงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม" จำนวนจำกัดเพียง 40 คน ภายใต้โครงการห้องเรียนพลเมืองลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 19 ก.พ.57 หมดอายุข่าว 24 ก.พ.57
(อ่าน 2546)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เปิดรับสมัครบุคลากร อาจารย์ ร่วมเสวนา เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการสนับสนุนผลงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม" จำนวนจำกัดเพียง 40 คน ภายใต้โครงการห้องเรียนพลเมืองลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดโครงการ "ห้องเรียนพลเมืองลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1"  มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557   เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการสนับสนุนผลงานวิชาการเพื่อ่การรับใช้สังคม"  จำนวนจำกัดเพียง 40 คน  รับสมัครถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์  นี้ สมัครได้ที่ ห้องโครงการวิจัย  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียดโครงการ

กำหนดการ


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App