ประมวลภาพพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 ม.ค.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 964)
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีการศึกษา 2556  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7   โดยมี ศาสตราจารย์สุรินทร์  เศรษฐมานิต ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ปัจจัยที่สำคัญเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเพื่อการพัฒนา