มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 ม.ค.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 1252)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันนี้ (27 มราคม 2557) กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   คณะนิติศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  และคณะศึกษาศาสตร์    ร่วมให้การต้อนคณะครู และนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จากโรงเรียนย่านตาขาวัฐชนูปภัมภ์  ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา    ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ไพบูลย์  ดวงจันทร์  รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  กล่าวต้อนรับ  นอกจากนี้ คณะต่างๆ  ได้ส่งผู้แทนให้คำแนะนำ และแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  68 คน และอาจารย์จำนวน  8  คน