ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านตรวจสอบภายใน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 28 ม.ค.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 443)
หัวข้อข่าว : ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านตรวจสอบภายใน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากหน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ  ด้านการเงินบัญชี  และด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 28  มกราคม  2557  ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7