วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมจัดโครงการเสวนาวิชาการ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 28 ม.ค.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 739)
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมจัดโครงการเสวนาวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมจัดโครงการเสวนาวิชาการ "เทศกาลนิทานนานาชาติ เล่า เล่น ให้เห็นโลก โศลกธรรมและธรรมชาติ" เป็นการจัดงานเทศกาลนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ในประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวเป็นงานที่จะเปิดโอกาสให้นักเล่านิทานนานาชาติที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ผู้ที่มีใจรักนิทานและศิลปะการเล่านิทานหลายเพศ หลายวัย จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มอาเซียนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดียได้มีโอกาสได้แบ่งปันความสนุกสนานเพลิดเพลินความสุขใจอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความเหมือนและมีความแตกต่างกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๓๓๑๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ,โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหัวป้อมนอก ,ประตูเมืองสงขลา สมิหลา และทะเลจะนะ ชายหาดบ้านสวนกง การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมด้วยดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก