กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดยะลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 29 ม.ค.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 656)
หัวข้อข่าว : กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดยะลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29  มกราคม  2557   กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  จังหวัดยะลา  ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์  รองอธิการบดีวิทยาเขคสงขลา กล่าวต้อนรับ