มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับคณบดี คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานประกาศหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมระดับสูง
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 3 เม.ย.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 1215)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับคณบดี คณะนิติศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานประกาศหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมระดับสูง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ นายศรุต จุ๋ยมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานประกาศหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ที่สวนจิตรดาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557