มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกแห่งชาติ ครั้งที่ 11
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 11 เม.ย.57 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.57
(อ่าน 1358)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกแห่งชาติ ครั้งที่ 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 โดยมีนักเรียนจาก 13 ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ จำนวน 103 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รางวัลเหรียญเงิน นาย ศิลา วีรเมธปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลเหรียญทองแดง นางสาว ธนาพร สุวรรณพงศ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล นาย ศิรสิทธิ์ เหล่าเพชรสกุลชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล