ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสิงห์ ฟาน เบม คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลด้านการวิจัยและได้รับเกียรติในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 เม.ย.57 หมดอายุข่าว 29 ก.ค.57
(อ่าน 1176)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสิงห์ ฟาน เบม คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลด้านการวิจัยและได้รับเกียรติในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดร.ณัฐธยาน์ ชูสิงห์ ฟาน เบม อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล

1. นำเสนองานวิจัยแบบบรรยายยอดเยี่ยม Excellent Presentation/ Best Paper 1 ใน 6 รางวัล
2. Excellent Paper Award สาขา Science คัดเลือกจาก 100 papers ในสาขา Science, Technology และ Business สาขาละ 1 รางวัล โดย Editorial Board วารสาร Australian Journal of Basic and Applied Sciences (ISI/Thomson Reuters)

และได้รับเกียรติเป็น Technical Comittee และ Chair Session ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Business, Science and Technology 2014 (iCBST) ณ โรงแรมรีเจนซี่หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2557 จัดโดย International Postgraduate Network (IPN.org) วารสาร Australian Journal of Basic and Applied Sciences และ American-Eurosian Network for Scientific Information (AENSI)