พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 1 ส.ค.59
(อ่าน 676)
หัวข้อข่าว : พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกันนำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นบทเรียนสุดท้ายของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนจบหลักสูตร โดยเป็นการนำเสนอแผนงานและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ เพื่อขอรับข้อเสนอแนะจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธาน Chira Academy และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนจะมีพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Executives & Leaders Development Program for the Future) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างนักบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ Chira Academy ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙