ผลงานของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 9 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 9 ธ.ค.59
(อ่าน 686)
หัวข้อข่าว : ผลงานของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายธนพล ขวัญทองยิ้ม นิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ เอกศิลปะไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 7 โดยมีพิธีมอบรางวัล ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559