มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับมอบสวนไม้มงคลและเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 22 ก.พ.60 หมดอายุข่าว 31 มี.ค.60
(อ่าน 346)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับมอบสวนไม้มงคลและเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย รับมอบสวนไม้มงคลไม้พะยูง จำนวน 90 ต้น  และเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 508,697 บาท จากประธานผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 โดยมีนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด