สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Presentation Pro
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 ก.พ.60 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.60
(อ่าน 308)
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Presentation Pro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Presentation Pro – การนำเสนออย่างมืออาชีพ" ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการก้าวสู่ผู้นำเสนอที่โดดเด่น อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะ และศิลปะในการนำเสนออย่างมืออาชีพ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน