มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเทศกาลเล่านิทานนานาชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 ก.พ.60 หมดอายุข่าว 27 มี.ค.60
(อ่าน 221)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเทศกาลเล่านิทานนานาชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และ Sweet Junior จัดงาน The 5th Thailand International Storytelling Festival, Songkla  เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ในประเทศไทย ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา ณ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา และโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์  รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเล่านิทานจาก 3 ทวีปทั่วโลก ได้แก่ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย เดินทางมาร่วมกันเล่านิทานเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างสันติสุขภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเวทีการเล่านิทานระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในประเทศไทยและสร้างพื้นที่นิทานในจังหวัดสงขลา