นิสิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลมาลัยสยาม ประจำปี 2560
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 2 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 2 เม.ย.60
(อ่าน 338)
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลมาลัยสยาม ประจำปี 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย อนันต์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสเข้ารับรางวัลคนดีของแผ่นดิน มาลัยสยาม ประจำปี 2560 “สาขาเยาวชนตัวอย่าง” โดยมีหญิงหม่อมเจ้าหญิง มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์ประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานอินฟีนิตี้ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน