เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 15 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 15 เม.ย.60
(อ่าน 123)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้การควบคุมและให้คำปรึกษาของอาจารย์อัฏฐพล เทพยา ในโอกาสได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นาย กลวัชร จันทร์บัว ได้รับรางวัล popular vote
2. นางสาวจีรวรรณ เสรีเวสารัตน์ ได้รับรางวัลชมเชย

โดย บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิเมาไม่ขับ, กองบังคับการตำรวจจราจร และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายเพื่อให้ความรู้ในเรื่องด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการรักษาวินัยจราจร โดยกองบังคับการตำรวจจราจร และการบรรยายในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน โดยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และการประกวดออกแบบโปสเตอร์หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” ภายใต้โครงการ Road Safety ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ