มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 9 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 31 พ.ค.60
(อ่าน 184)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และมีตัวแทนนิสิตกล่าวคำอำลา ขอบคุณคณาจารย์และสถาบันที่เป็นผู้ให้วิชาความรู้ และดูแลให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง"การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก การเสวนา เรื่อง “จุดพลัง เติมไฟ ก่อนตะลุยโลก” โดยคุณเนปาล พิษณุ จาก The Voice Thailand season 4 ผู้ที่มีพลังแห่งความฝันในการดำเนินชีวิตจุดประกายความคิดให้นิสิตในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย เพื่อเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งดำเนินรายการโดยอาจารย์ธีรยุทธ์ เกณฑ์บุตร จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวไปสมัครงาน เรื่องการประกันคุณภาพบัณฑิต และการชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.