นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 15 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 21 พ.ค.60
(อ่าน 188)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิชาออกแบบ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยและรางวัล Popular Vote จำนวน 2 คน คือ
1. นายกลวัชร จันทร์บัว ได้รับรางวัล popular vote 
2. นส.จีรวรรณ เสรีเวสารัตน์ ได้รับรางวัลชมเชย
จากการเข้ารว่มการประกวดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” โดย บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิเมาไม่ขับ, กองบังคับการตำรวจจราจร และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงาน “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” ภายในงานดังกล่าว มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการรักษาวินัยจราจร โดยกองบังคับการตำรวจจราจร และการบรรยายในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน โดยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นอกจากนี้ยังมีการประกาศรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโปสเตอร์หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” ภายใต้โครงการ Road Safety ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยบริษัทมิตซุยฯ และได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน โดยมีอาจารย์อัฏฐพล เทพยา อาจารย์ประจำรายวิชา เป็นผู้ควบคุมและจัดส่งนิสิตเข้าร่วมการประกวดในโครงการดังกล่าว