ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ศิลปินดีเด่น จังหวัดสงขลา (สาขาวรรณศิลป์) ประจำปี 2560
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 11 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 31 พ.ค.60
(อ่าน 347)
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ศิลปินดีเด่น จังหวัดสงขลา (สาขาวรรณศิลป์) ประจำปี 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------