คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุม IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 26 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 26 มิ.ย.60
(อ่าน 390)
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมประชุม IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุม และลงนามความร่วมมือ IMT-GT Uninet Forum & Council Meeting ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ Syiah Kuala University ประเทศอินโดนีเซีย ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีของความพยายามขับเคลื่อนเครือข่ายนี้ที่มีมาแล้วเกือบ 2 ทศวรรษ การประชุมครั้งนี้เป็นการปรับกระบวนการทำงานของเครือข่าย หรือ "revitalization" (การฟื้นคืนชีวิต) เพื่อให้เครือข่ายนี้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของการพัฒนาในภูมิภาค และความคาดหวังของสังคมต่อการอุดมศึกษา