มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 26 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 26 มิ.ย.60
(อ่าน 357)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ได้จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา และผู้สนใจได้สมัครเข้าร่วมงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เปิดการอบรมทักษะอาชีพสำหรับผู้สนใจจะประกอบอาชีพอิสระณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีนิสิตและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก