นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัลระดับนานาชาติในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 31 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.60
(อ่าน 575)
หัวข้อข่าว : นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัลระดับนานาชาติในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 2 เม.ย.60 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งในปีนี้ผลงานของนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยสามารถคว้ารางวัลสูงสุดของงานคือ รางวัล Grand Prix (Grand Prix du Salon International des Inventions de Geneve) จากผลงาน “การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาบนสมาร์ทโฟน” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประกวดครั้งนี้ มีผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Congratulations of Jury) จำนวน 9 ผลงาน รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 22 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) 36 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) 24 ผลงาน และรางวัลพิเศษ (Special Award) จากองค์กร/หน่วยงานระหว่างประเทศ จำนวน 21 รางวัล และหนึ่งในนั้น คือ ผลงานวิจัย เรื่อง ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับอุตสาหกรรม (Float Cathode Microbial Fuel Cell-Turbo Bio-Treatment Plant Prototype) ของ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) ด้วย