นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 14 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 14 ก.ค.60
(อ่าน 495)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย  อนันต์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559