บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Photo Award จากการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM) ในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 15 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 15 ก.ค.60
(อ่าน 610)
หัวข้อข่าว : บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Photo Award จากการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM) ในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ และบุคลากรสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “Best Photo Award” จากการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM) ในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 The 34th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST34) ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune กรุงเทพฯ  จากผลงานชื่อ Devil Boy ซึ่งเป็นภาพถ่ายพยาธิใบไม้ระยะ Cercaria ซึ่งเป็นปรสิตภายนอก (Ectoparasite) ชนิดเดียวของกลุ่ม Digenea ชื่อ Transversotrema