ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ ที่ได้รับรางวัล Maple Leaf Scholar Award
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 12 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 12 ส.ค.60
(อ่าน 525)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ ที่ได้รับรางวัล Maple Leaf Scholar Award
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Maple Leaf Scholar Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 13th International Conference “ASIAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2560 ณ เมือง Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น