ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับพระราชทานของที่ระลึกในการให้การสนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 26 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 26 ส.ค.60
(อ่าน 562)
หัวข้อข่าว : ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับพระราชทานของที่ระลึกในการให้การสนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 อาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก เนื่องด้วยอาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ ได้ให้การสนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 7 ปี  ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ริเริ่มโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาล ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิร่วมมือกับ มูลนิธิ Haus der kleinen Forscher ประเทศเยอรมันนี ทั้งเนื้อหาและกระบวนการ ผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) 230 กลุ่ม โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการ ได้ให้ความร่วมมือในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมและได้นำกระบวนการมาอบรมครูปฐมวัย ซึ่งเป็นครูที่สังกัดโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ