ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 27 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 27 ส.ค.60
(อ่าน 393)
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง