วิทยาเขตพัทลุงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 11 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 11 ก.ย.60
(อ่าน 350)
หัวข้อข่าว : วิทยาเขตพัทลุงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัทลุง ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และให้โอวาทแก่นิสิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับนิสิตและให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนิสิต โดยมีนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี จำนวน 706 คน เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การศึกษาคืออนาคต" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรชัย พันธ์คง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การเสวนา เรื่อง "การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและวินัยนิสิต" ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง) รองคณบดีฝ่ายวิชาการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงศ์ เบญจศรี) และ อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์ คณะนิติศาสตร์ นำเสวนาโดย หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต (นายคำรบ คชภักดี) และการบรรยาย "ทักษิณถิ่นรัก" โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง