กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 17 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 17 ก.ย.60
(อ่าน 453)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร่วมกับองค์การนิสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 "ปฐมโอวาทปาริชาต ช่อที่ 49" ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การนิสิตและประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ นำนิสิตใหม่เข้าสู่บริเวณพิธี นิสิตและผู้เข้าร่วมงานร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย การให้โอวาทของอธิการบดี และคณบดีคณะต่าง ๆ กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ โดยผู้แทนนิสิตใหม่มอบมาลัยดอกไม้ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ กิจกรรมปฏิญาณตนของนิสิตใหม่ นำโดยนายวีรยุทธ รุ่นมี นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ