ทีมวอลเลย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันวอลเลย์บอลโครงการ IMT-GT ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 17 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 17 ก.ย.60
(อ่าน 399)
หัวข้อข่าว : ทีมวอลเลย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันวอลเลย์บอลโครงการ IMT-GT ครั้งที่ 19 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิง ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันวอลเลย์บอลโครงการ IMT-GT ครั้งที่ 19 ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี อ.นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ฝึกสอน สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายกิจการนิสิตได้ส่งบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ IMT-GT ครั้งที่ 19 ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 4- 11 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันของสถาบันการศึกษาใน 3 ประเทศเครือข่าย IMT-GT ประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ การแข่งขันกีฬา การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน การประชุมทางด้านวิชาการ และการพัฒนาผู้นำนิสิตของทั้ง 3 ประเทศ