พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 28 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 28 ก.ย.60
(อ่าน 564)
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด "เกษตรก้าวหน้า สืบสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรม" ณ เวทีกลาง บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (รศ.ดร.วิชัย ชำนิ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (กล่าวรายงาน) มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชน ร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

งานเกษตรแฟร์ประจำปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมด้านวิชาการ นิทรรศการ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น