นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับอุดมศึกษา
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 29 ก.ย.60
(อ่าน 540)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับอุดมศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายอภิชัย จันทร์เกษ นิสิตวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้สนับสนุนและเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารับเกียรติบัตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560