นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้ แสดงในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 29 ก.ย.60 หมดอายุข่าว 29 ต.ค.60
(อ่าน 265)
หัวข้อข่าว : นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้ แสดงในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 นักวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2) ได้เข้าร่วมนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้จัดแสดงในงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพฯ โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ร่วมจัดแสดง ดังนี้

1. นวัตกรรม “การดูแลคุณภาพน้ำชุมชน” โดย อาจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
2. นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม “กระบวนการ สร้างคน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” โดย นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวขวัญ สังกัดวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
3. ผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้งอุง โดย นางสาวจารุวรรณ ชูสงค์ สังกัดวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
4. ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบสมุนไพรซอสลูกหยี โดย นางสาวจรวยพร นุ่มน้อย สังกัดวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน