นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรื่องเล่าประเทศไทย ประจำปี 2560
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 11 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 11 พ.ย.60
(อ่าน 590)
หัวข้อข่าว : นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรื่องเล่าประเทศไทย ประจำปี 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวกัลยกร อินทร์พรหม นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรื่องเล่าประเทศไทย ประจำปี 2560 เรื่อง "ย่านเมืองเก่า สงขลา" จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ