การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3/2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 6 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.60
(อ่าน 286)
หัวข้อข่าว : การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3/2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร พราหมณพันธ์ เป็นประธานการประชุม มีเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 35 แห่ง ในภาคบ่ายผู้ร่วมประชุมได้เดินทางไปทัศนศึกษาเส้นทางธรรมชาติในจังหวัดพัทลุง 2 เส้นทางคือ 1. เส้นทางศึกษาสมุนไพร ในเขตอำเภอควนขนุน วัดบ้านสวน จังหวัดพัทลุง นำโดยคุณเบญจวรรณ บัวขวัญ นักวิชาการ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นำโดย อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ